Blog content in all categories

Gemikonağı Workshop
Aug 11, 2015
Can Özcan
News

Hosted by European University of Lefke, Gemikonağı Workshop finished on the 7th of May, Thursday; executed by Hasan Özbay, Tamer Başbuğ, Yakup Hazan, Mehmet Soylu, Evren Başbuğ and Ekrem Ziver Bodamyalızade. 5 study team composed of students from 5 Northern Cyprus examined recent problems of Lefke Gemikonağı residence and proposed solutions.

Following is the text written by Evren Başbuğ about his workshop team’s approach to the subject:

“Gemikonağı, ziyaretçiyi ilk görüşte kendine bağlayan ve üzerinde oldukça güçlü bir etki bırakan çok özel bir yer. Topoğrafik, doğal ve konumuna dair tüm ilginç özelliklerinin yanında, yarattığı bu güçlü etkinin önemli bir kısmı sahip olduğu endüstriyel mirasından ve geçmişte başından geçenlerin günümüze bıraktıkları izlerin hala çok okunaklı olmasından geliyor. Gemikonağı görece kısa tarihi boyunca sosyal ve mekânsal travmaların, dönüşümlerin sahnesi olmuş hep. Bir bakır madeniyle var olmuş, 1974’de yaşananlarla neredeyse terk edilen ve bugün üniversiteyle yeniden dirilmekte olan bir yerleşme burası. Bu çalkantılı tarihi içinde başından geçen her olay, her dönem, her aktör bir şekilde iz bırakmış üzerinde. Kapalı askeri bölgeler, dönüşmüş işçi mahalleleri, terkedilmiş maden sahaları, parçalanmış yükleme iskeleleri, tekinsiz hurdalıklar, paslanmış envaiçeşit çelik aksam ve denizin aşındıra aşındıra un ufak ederek çoğunu koparıp geri aldığı sahil şeridiyle bir kıyamet sonrası senaryonun film setini andırıyor Gemikonağı. Kulağa ürkütücü gelen bu ambiyans, ilginç bir şekilde kentin çekiciliğinin de en önemli kaynağı. Buradan hareketle atölye çalışması boyunca katılımcılarla birlikte temel mesleki reflekslerin ve düşünme konvansiyonlarının dışında, yere ve duruma özel bir düşünsel motivasyonla hareket etmeyi denedik. 

Birer tasarımcı olarak, ilk bakışta olumsuz gibi görünen ancak temelde Gemikonağı’nı eşsiz ve ilginç kılan tüm bu bileşenleri, ortadan kaldırılması veya en azından ehlileştirilmesi gereken birer sorun kaynağı gibi görmek yerine; günlük yaşam pratikleri ya da mekân algısı açısından yerin ayrılmaz birer parçası ve yeni kurgulanacak yaşantının temel katalizörleri gibi görmeye çalıştık. Meseleye böyle bakınca Gemikonağı’nın geçirdiği travmalar senaryoyu kuran birer alt metine, bu travmalardan günümüze kalan fiziksel izler ise birer tasarım fırsatına dönüştü.

Bu tip bir yaklaşımı olgunlaştırmak için önce katılımcılarla birlikte Gemikonağı’nın geçmişine baktık. Belgelemeye ve anlamaya yönelik alan gezileri yaptık. Algısal bütünlüğe sahip kent parçalarından oluşan kişisel algı haritaları oluşturduk. Bu parçalar üzerinde düşündük, birbirleriyle kesiştikleri noktalarını, duyusal sınırlarını ve barındırdıkları önemli odakları analiz ettik. Sonuçta temel olarak kent mekânını topyekûn dönüştürmek ya da baştan tasarlamak yerine; alandaki mevcut değerleri ve nitelikleri tespit ederek çevre fiziksel koşulları üzerinde hangi müdahalelerle bu niteliklerin etkilerini artırabileceğimizi araştırdık. 

Bu anlamda biz, Gemikonağı’nı olduğu gibi kabul ederek, geçmişine ve mevcut koşullarına saygı duyarak, anlamaya çalışarak, yukarıdan bakmadan, yargılamadan, kategorik kabuller yapmadan, niteliklerinin ve potansiyellerinin farkında olarak ve özellikle de ‘herhangi bir yer’e dönüşmesini engellemeye çalışarak yaklaştık konuya. Örneğin kent kıyısında doğanın yıkıcı gücüyle anlamsız bir mücadeleye girmek yerine onunla uzlaşmayı, kent ile doğanın uyumlu bir arakesitini yaratmayı denedik. Okaliptüs ağaçlarının altındaki hurdalığı tamamen temizleyip her kentte benzeri bulunabilecek alelade bir kent parkı haline getirmek yerine, hurdalarla birlikte anlamlı olan Gemikonağı’na özel bir yaşam odağına dönüştürdük. Parçalanmış iskeleleri ortadan kaldırıp yerine yenilerini koymak yerine bu sembolik değeri yüksek kent objelerini birer tarihi / görsel arka plan nesnesi olarak mevcut durumlarıyla bıraktık. 

Böylesine fikirlerin temsil araçlarını da mesleki pratiğimizin alışıldık konvansiyonel temsil araçları arasından seçmedik elbette. Mevcut fotoğraflar üzerinden hızlıca üretilen ve izleyici üzerinde duyusal bir etki yaratmaya yönelik kolaj çalışmaları hazırladık. Seçilen temsil tekniğinin de etkisiyle ilk bakışta çocuksu hülyalar gibi görünen bu mikro müdahaleler, daha geniş bir perspektiften bakıldığında bizce ölçekli haritalar üzerine serilmiş boş eskiz kâğıtlarına çizilen farazi çizgilerden ve bu farazi çizgilerin örgütlediği ‘yersiz’ mimarlıklardan çok daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir dönüşüm modeli öneriyorlar. 

Atölye katılımcılarının bu süreçten profesyonel hayatları boyunca faydasını görebilecekleri aşağıdaki deneyimleri edinmiş olmalarını umuyorum: 
- Kent mekânını doğrudan ilgilendiren ve etki alanı geniş bu tip kentsel müdahaleler söz konusu olduğunda yerin ruhu, tarihi, niteliği, algısı, kullanıcısı gibi meseleleri de işin içine katarak çok boyutlu biçimde düşünebilme deneyimi
- Klasik mesleki metot ve reflekslerin dışında, farklı metotlar ve farklı yaklaşımlar geliştirerek de mekânsal tasarım yapılabileceği deneyimi
- Tasarım metodolojisi kapsamında yere dair kapsamlı bir araştırma ve analiz yapma deneyimi
- Kısıtlı sürede ve kısıtlı kaynaklarla tasarıma dair fikirlerin en verimli biçimde hangi metotlarla ve nasıl aktarılabileceğine dair doğaçlama üretim deneyimi

Organizasyonu yapan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, değerli ev sahibi meslektaşlarıma ve tüm atölye katılımcılarına bu keyifli süreç için teşekkürler. “

Evren Başbuğ also presented the project process of Museum of Prehistoric Life in scope of the workshop. 

For further information about the workshop:
http://www.arkitera.com/etkinlik/2825/mimarlikta-yarismakMedmar Stone Inc. Stand Published in “Natura”
Aug 10, 2015
Can Özcan
News

Medmar Stone Inc. stand for “MARBLE 2015 / 21st International Natural Stone and Technologies Fair” designed by “steb | Studio Evren Başbuğ” and “Mert Uslu Architecture - MU” is published in the 20th issue (2015 July - August) of the magazine “Natura”.

For the digital version of the publication please click the link below:
http://dergi.hostpazar.com/ws_natura/shelf/natura5/natura5.html

You may reach to the visuals of the project via the link:
http://steb.co/en/works/medmar-stone-inc-fair-stand

The Exhibition of Turkey Architectural Yearbook 2014 is Open at “Studio-X İstanbul”
May 05, 2015
Can Özcan
News

The exhibition of Turkey Architectural Yearbook 2014, sponsored by Kalebodur, was launched at “Studio-X İstanbul” on the 29th of April, Wednesday. 48 projects including Museum of Prehistoric Life are being displayed until the 9th of May, Saturday.

For further information about the event:
http://www.studio-xistanbul.org/tr/events/turkiye-mimarlik-yilligi-2014

Container Park Opens!
Apr 20, 2015
Can Özcan
News

Container Park (Mercan Building) for which we have been collaborating with Atölye Labs team on the site inspections process throughout the construction period has now been completed and opened to service. The building is in the ideEGE TechnoPark area in Ege University Campus, Bornova, İzmir. 

1000 sqm center which is formed by 35 recycled shipping containers, will host local and global companies conducting re-de activities on biotechnology, energy, materials and software fields.

With zero indoor circulation area increasing area efficiency, a common courtyard design providing intersection points and permeable borders enhancing transparency; the building sets a good example of open innovation system that ideEGE aims to generate.

Client:
ideEGE.TGB Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

Contractor: 
KURYAP

Architectural Concept Design:
Atölye Labs

Project Manager: 
Nesile Yalçın (Atölye Labs)

Architectural Construction Drawings: 
ANTRE Design Mimarlık

Civil Engineering: 
Methal Mühendislik

Mechanical Engineering: 
Venta Mühendislik

Electrical Engineering:
Sinapsen Elektrik

Site Inspections:
Studio Evren Başbuğ Architects
Atölye Labs

For detailed information on the project: 
http://www.arkiv.com.tr/proje/konteyner-park-mercan/5570


Photo Credits:
-Courtesy of Yerçekim (Atölye Labs Arşivi)

Museum of Prehistoric Life Published in “VitrA Contemporary Architecture Series (VCMD)”
Apr 16, 2015
Can Özcan
News

Museum of Prehistoric Life is published in “VitrA Contemporary Architecture Series 4: Cultural Buildings” book with the introduction text of Müge Cenkizkan.

“An archaeological discovery made in 2003 has the potential to change the course of the urban and cultural history of İzmir. Pushing back the date of the first ordered settlement in the city by at least 4000 years, Yeşilova Barrow is registered as one of the origins of ancient Izmir, together with the Barrows at Yassıtepe and İpeklikuyu. Located at the center of the Bornova plain, at the periphery of the highway junction diverging from the Izmir peripheral highway towards the Central Coach Station, traces of the 8500 year settlement gave new motivation to the Municipality of Bornova in 2010. A national architectural project competition was organized for the design of a visitor center and excavation house at the periphery of Yeşilova archeological site, and the winning proposal was implemented in 2014. When visitors come to the site, they first encounter a sequence of linear walls that extend between the main street and the archaeological site, preparing them for the long historical journey that they are about to begin. The crimson earth-colored concrete façade panels continue up to the roof surface, creating the fourth façade and fortifying the expression of the wall. The concrete panels with almost no openings give the impression that they are not yet willing to provide clues about the remains of the civilization extending behind them. The only text that the designers propose to display on this wall simply says “Welcome: Pass beyond this wall with your simple and pure being. Because the only thing in common between the two sides of this wall is ‘man’”. After the entrance, when the three blocks that lie parallel and transitional to each other are nearly symmetrically divided, the façades that overlook the excavation site begin to gradually display the archaeological settlement to the visitors through translucent polycarbonate panels. The structure is a multi-program archaeological culture building that houses “time travels” equipped with various activities such as permanent and temporary exhibitions about the site, informational meetings, conferences and applied workshops especially for children. Aiming to respond to the working / accommodation / recreation / technical facility needs of the archeologists, students and technical teams carrying out excavation during the summer, the excavation house has been designed in spatial unity and interaction with the center. The main exhibition hall with the free activity space at its mezzanine floor, the excavation house opening out to the common courtyard and the conference hall, the fictional neolithic village settlement designed as a workshop area for the children, the vista terraces and ramps extending from the exhibition hall towards the archaeological site, the three torches located at the barrows in the same region to emphasize that they are parts of the same ancient city… Successfully achieving interaction among the programs, the designers move away from the museum concept that freezes time within a section of history and succeed in transforming the historical site into a multi-dimensional experience space, from discovery to evaluation and from learning to the application of the learned information. In parallel to the vision of the municipality at the competition phase, the museum is a successful cultural building, and an example of a “planned public space intended for the future.”

For the publication and related images please click the link below:
http://www.vitracagdasmimarlikdizisi.com/projeler/Tarih-Oncesi-Yasam-Muzesi.aspx

You may reach to the visuals and the photographs of the project via the link:
http://steb.co/en/works/museum-of-prehistoric-life

“Medmar Stone Inc.” Stand Designed by “steb | Studio Evren Başbuğ” and “Mert Uslu Architecture - MU” is Completed
Mar 25, 2015
Can Özcan
News

“Medmar Stone Inc.” stand for “MARBLE 2015 / 21st International Natural Stone and Technologies Fair” designed by “steb | Studio Evren Başbuğ” and “Mert Uslu Architecture – MU” have been completed. The stand took its place during the fair, dismantled after the fair at Fuarizmir (New İZFAŞ EXPO Center in Gaziemir, İzmir).

Museum of Prehistoric Life Selected in “Arkitera Turkey Architecture Yearbook 2014”
Mar 24, 2015
Can Özcan
News

Museum of Prehistoric Life is selected as one of 48 projects among 141, to take part in “Arkitera Turkey Architecture Yearbook 2014” (Arkitera Türkiye Mimarlık Yıllığı 2014) by the selection committee including Aydan Balamir, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Ömer Kanıpak and Aydan Volkan.

For the publication please click the links below:
http://www.arkitera.com/proje/3946/tarih-oncesi-yasam-muzesi
http://www.arkitera.com/haber/24515/turkiye-mimarlik-yilligi-2014-belli-oldu

You may reach to the visuals and the photographs of the project via the link:
http://steb.co/en/works/museum-of-prehistoric-life

Evren Başbuğ Presented Museum of Prehistoric Life Project Process at “Yarışmayla Yapanlar Buluşuyor” Event
Mar 21, 2015
Can Özcan
News

Evren Başbuğ presented the project process of Museum of Prehistoric Life at the event “Yarışmayla Yapanlar Buluşuyor” organized by “Yarışmayla Yap” platform in İstanbul Naval Museum on 21.03.2015.

For further information related to the event please click the link below:
https://yarismaylayap.wordpress.com/2015/03/23/yarismayla-yapanlar-istanbulda-bulustu/

You may reach to the visuals and the photographs of the project via the link:

The Torch Lit!
Oct 29, 2014
Can Özcan
News

The torch, one of the essential ideas of our proposal for the competition, is lit. The fire that had played a vital role in prehistorical life was planned to be distinguishing and the strongest visual element in Museum of Prehistoric Life and Yeşilova Höyük.

You may reach to the visuals and the photographs of the project via the link:
http://steb.co/en/works/museum-of-prehistoric-life

Museum of Prehistoric Life Published in “Serbest Mimar”
Oct 02, 2014
Can Özcan
News

Museum of Prehistoric Life is published in the 16th issue (2014 September) of the magazine “Serbest Mimar” (a publication of TSMD) edited by Deniz Güner.

For the digital version of the publication please click the link below:
http://www.tsmd.org.tr/Eklenti/9,serbest-mimar-dergisi-16pdf.pdf?0&_tag1=EC260BF5D33E84FBCB70A14B579E890602F798DC

You may reach to the visuals and the photographs of the project via the link:
http://steb.co/en/works/museum-of-prehistoric-life