Blog content in all categories

“Museum of Prehistoric Life” Nominated for National Architecture Awards!
Apr 28, 2016
Oğuzhan Zeytinoğlu
News

Good news!

“Museum of Prehistoric Life” is one of the 14 nominees for the 15. National Architecture Awards!

Awards will be announced at the ceremony that will be held on 16th of May in Akün Sahnesi, Ankara.

For the award programme, shortlisted projects and exhibition schedule:
http://mo.org.tr/ulusalsergi

You may reach to the visuals and the photographs of the project via the link:
http://steb.co/en/works/museum-of-prehistoric-life

Transforming Yüreğir
Apr 04, 2016
Oğuzhan Zeytinoğlu
News

We have recently been working on the draft of a high density mixed use urban regeneration project on the central metropolitan area of Adana.

Bostanlı Sea Square
Jan 28, 2016
Oğuzhan Zeytinoğlu
News

Bostanlı Sea Square was designed together with Sunset Lounges as the first phase of the application of İzmir’s waterfront regeneration project (İzmirDeniz) which covers the shoreline from Alaybey Naval Yard to Sasalı Natural Wildlife Park.

A true seashore experience allowing a more natural interface with the sea itself, was created by the incurvation of the promenade inland, without hindering its desired continuity along the coast. The artifical hill between the promenade and the paved road was designed to act as both a visual/acoustic barrier and a natural amphitheater. Across the promenade to the shoreside, terraces of stone paved platforms and wooden decks stage the area and a steel arcade stands to segregate the various terraces on the plan layout. Facing south and west, the setup grants the user a public space to escape the turmoil of the urban life and to just be idle. Furthermore, the configuration also allows for outdoor performances and screenings. First of the Sunset Lounges is located across the pedestrian bridge over Bostanlı Canal to the east.
 
Designed as a plastic architectural element that also provides shade, the arcade invites users to a journey, gathering them from the plaza and driving them all the way to the steps by the sea.

Bezirhane Meetings 3.1
Nov 16, 2015
Oğuzhan Zeytinoğlu
News

The first phase of Bezirhane Meetings 3.1 which had been organized by Argos Yapı and Arkitera aiming to collectively address problems and potentials of Cappadocia took place at Argos in Cappadocia, Uçhisar; between 12th - 15th of November. After 4 days of orientation and observation, invited architects are expected to present materials (texts, sketches, collages, photos, models, technical drawings, etc.) related to the issues which they have been attracted to. All the material is going to be published in a book and formatted as an exhibition later on.

Architects Participated
Mert Ayaroğlu
Kutlu Bal
Evren Başbuğ
Ömer Selçuk Baz
Hüseyin Bütüner
İlgi Karaaslan
Mehmet Kütükçüoğlu
Pınar Gökbayrak
Semra Uygur
Özcan Uygur
For further information about the event:
http://www.arkitera.com/haber/25722/bezirhana-31-sonuclandi

Argos in Cappadocia Photographed by Evren Başbuğ
Oct 21, 2015
Can Özcan
News

Evren Başbuğ has been invited to the hotel Argos in Cappadocia Uçhisar by Aslı Özbay, the director of Argos Yapı for a special photography project.

Argos in Cappadocia is a rough-lux concept hotel; composed of 6 restorated mansions, located on the eastern slopes of Uçhisar Castle. Restoration and renovation work has been carried on by Argos Yapı on the site since 1996. Up to date, besides the ones that are used as hotel rooms, some major underground cave spaces such as the ‘bezirhane’, the chapel, the crypt and a number of escape tunnels in various sizes have been revealed. The vernacular building complex with its courtyards, terraces and vineyards is merged through the Pigeon Valley as a part of Uçhisar village.

For further information about the hotel:
http://www.argosincappadocia.com/EN/

Our “Beylikdüzü Djemevi” Proposal Wins an Honorable Mention!
Oct 12, 2015
Can Özcan
News

Great news!

Our proposal has been awarded an honorable mention at “İstanbul Beylikdüzü Municipality Djemevi and Environment Competition” organized by Beylikdüzü Municipality.

The project team is:

Design Group
Evren Başbuğ; Y. Mimar
Can Özcan; Y. Mimar
Özlem Arvas; Mimar

Design Team
Kerem Sivri
Seda Duran

Design Consultants
Tamer Başbuğ
Umut Başbuğ
Özcan Kaygısız
Ceyhun Baskın
Dilşad Kurtoğlu

Technical Consultants
Cemal Coşak

You may reach to the visuals of the project via the link:
http://steb.co/en/works/beylikduzu-djemevi

“Stoa Konak” Wins the 2nd Prize!
Aug 13, 2015
Can Özcan
News

Great news!

Our proposal has been awarded the 2nd prize at “İzmir Konak Municipality Building National Architectural Competition” organized by Konak Municipality.

The project team is:

Design Group
Evren Başbuğ; Y. Mimar
Özlem Arvas; Mimar
Can Özcan; Y. Mimar
Deren Uysal; Y. Mimar

Design Consultants
Tamer Başbuğ
Dilşad Kurtoğlu

Design Team
Seçil Telyakar
Esin Uçkun
Dilan Sak

Technical Consultants
Cemal Coşak
Necdet Tunalı
A. Levent Ünal

You may reach to the visuals of the project via the link:
http://steb.co/en/works/konak-municipality-building

Bostanlı Sea Bath
Aug 11, 2015
Can Özcan
News

Initiated by the İzmir Metropolitan Municipality as a part of “İzmir Coastline Regeneration Project” (İzmir / Sea); partial spot design processes continue, regarding our proposal “Karşıkıyı”. In this context, our proposal for the next focus area after Bostanlı Sunset Lounge,”Bostanlı Sea Bath”, aims to level up the sea coast experience. 

The continuous promenade gets elevated and detached from the sea surface for the only time as manmade layers of the shoreline are “peeled off”. The in-between space revealed by this intervention gets transformed into a beach which will accommodate both sports activities such as beach volleyball and beach football and some recreational activities such as sun bathing and sea bathing. Disadvantages that will emerge as the promenade gets closer to the city traffic will be minimized with an artificial hill which will both serve as a sound / visual barrier and a tribune for the spectacle below.

İzmir reclaims her Mediterranean identity with this urban beach.  

Gemikonağı Workshop
Aug 11, 2015
Can Özcan
News

Hosted by European University of Lefke, Gemikonağı Workshop finished on the 7th of May, Thursday; executed by Hasan Özbay, Tamer Başbuğ, Yakup Hazan, Mehmet Soylu, Evren Başbuğ and Ekrem Ziver Bodamyalızade. 5 study team composed of students from 5 Northern Cyprus examined recent problems of Lefke Gemikonağı residence and proposed solutions.

Following is the text written by Evren Başbuğ about his workshop team’s approach to the subject:

“Gemikonağı, ziyaretçiyi ilk görüşte kendine bağlayan ve üzerinde oldukça güçlü bir etki bırakan çok özel bir yer. Topoğrafik, doğal ve konumuna dair tüm ilginç özelliklerinin yanında, yarattığı bu güçlü etkinin önemli bir kısmı sahip olduğu endüstriyel mirasından ve geçmişte başından geçenlerin günümüze bıraktıkları izlerin hala çok okunaklı olmasından geliyor. Gemikonağı görece kısa tarihi boyunca sosyal ve mekânsal travmaların, dönüşümlerin sahnesi olmuş hep. Bir bakır madeniyle var olmuş, 1974’de yaşananlarla neredeyse terk edilen ve bugün üniversiteyle yeniden dirilmekte olan bir yerleşme burası. Bu çalkantılı tarihi içinde başından geçen her olay, her dönem, her aktör bir şekilde iz bırakmış üzerinde. Kapalı askeri bölgeler, dönüşmüş işçi mahalleleri, terkedilmiş maden sahaları, parçalanmış yükleme iskeleleri, tekinsiz hurdalıklar, paslanmış envaiçeşit çelik aksam ve denizin aşındıra aşındıra un ufak ederek çoğunu koparıp geri aldığı sahil şeridiyle bir kıyamet sonrası senaryonun film setini andırıyor Gemikonağı. Kulağa ürkütücü gelen bu ambiyans, ilginç bir şekilde kentin çekiciliğinin de en önemli kaynağı. Buradan hareketle atölye çalışması boyunca katılımcılarla birlikte temel mesleki reflekslerin ve düşünme konvansiyonlarının dışında, yere ve duruma özel bir düşünsel motivasyonla hareket etmeyi denedik. 

Birer tasarımcı olarak, ilk bakışta olumsuz gibi görünen ancak temelde Gemikonağı’nı eşsiz ve ilginç kılan tüm bu bileşenleri, ortadan kaldırılması veya en azından ehlileştirilmesi gereken birer sorun kaynağı gibi görmek yerine; günlük yaşam pratikleri ya da mekân algısı açısından yerin ayrılmaz birer parçası ve yeni kurgulanacak yaşantının temel katalizörleri gibi görmeye çalıştık. Meseleye böyle bakınca Gemikonağı’nın geçirdiği travmalar senaryoyu kuran birer alt metine, bu travmalardan günümüze kalan fiziksel izler ise birer tasarım fırsatına dönüştü.

Bu tip bir yaklaşımı olgunlaştırmak için önce katılımcılarla birlikte Gemikonağı’nın geçmişine baktık. Belgelemeye ve anlamaya yönelik alan gezileri yaptık. Algısal bütünlüğe sahip kent parçalarından oluşan kişisel algı haritaları oluşturduk. Bu parçalar üzerinde düşündük, birbirleriyle kesiştikleri noktalarını, duyusal sınırlarını ve barındırdıkları önemli odakları analiz ettik. Sonuçta temel olarak kent mekânını topyekûn dönüştürmek ya da baştan tasarlamak yerine; alandaki mevcut değerleri ve nitelikleri tespit ederek çevre fiziksel koşulları üzerinde hangi müdahalelerle bu niteliklerin etkilerini artırabileceğimizi araştırdık. 

Bu anlamda biz, Gemikonağı’nı olduğu gibi kabul ederek, geçmişine ve mevcut koşullarına saygı duyarak, anlamaya çalışarak, yukarıdan bakmadan, yargılamadan, kategorik kabuller yapmadan, niteliklerinin ve potansiyellerinin farkında olarak ve özellikle de ‘herhangi bir yer’e dönüşmesini engellemeye çalışarak yaklaştık konuya. Örneğin kent kıyısında doğanın yıkıcı gücüyle anlamsız bir mücadeleye girmek yerine onunla uzlaşmayı, kent ile doğanın uyumlu bir arakesitini yaratmayı denedik. Okaliptüs ağaçlarının altındaki hurdalığı tamamen temizleyip her kentte benzeri bulunabilecek alelade bir kent parkı haline getirmek yerine, hurdalarla birlikte anlamlı olan Gemikonağı’na özel bir yaşam odağına dönüştürdük. Parçalanmış iskeleleri ortadan kaldırıp yerine yenilerini koymak yerine bu sembolik değeri yüksek kent objelerini birer tarihi / görsel arka plan nesnesi olarak mevcut durumlarıyla bıraktık. 

Böylesine fikirlerin temsil araçlarını da mesleki pratiğimizin alışıldık konvansiyonel temsil araçları arasından seçmedik elbette. Mevcut fotoğraflar üzerinden hızlıca üretilen ve izleyici üzerinde duyusal bir etki yaratmaya yönelik kolaj çalışmaları hazırladık. Seçilen temsil tekniğinin de etkisiyle ilk bakışta çocuksu hülyalar gibi görünen bu mikro müdahaleler, daha geniş bir perspektiften bakıldığında bizce ölçekli haritalar üzerine serilmiş boş eskiz kâğıtlarına çizilen farazi çizgilerden ve bu farazi çizgilerin örgütlediği ‘yersiz’ mimarlıklardan çok daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir dönüşüm modeli öneriyorlar. 

Atölye katılımcılarının bu süreçten profesyonel hayatları boyunca faydasını görebilecekleri aşağıdaki deneyimleri edinmiş olmalarını umuyorum: 
- Kent mekânını doğrudan ilgilendiren ve etki alanı geniş bu tip kentsel müdahaleler söz konusu olduğunda yerin ruhu, tarihi, niteliği, algısı, kullanıcısı gibi meseleleri de işin içine katarak çok boyutlu biçimde düşünebilme deneyimi
- Klasik mesleki metot ve reflekslerin dışında, farklı metotlar ve farklı yaklaşımlar geliştirerek de mekânsal tasarım yapılabileceği deneyimi
- Tasarım metodolojisi kapsamında yere dair kapsamlı bir araştırma ve analiz yapma deneyimi
- Kısıtlı sürede ve kısıtlı kaynaklarla tasarıma dair fikirlerin en verimli biçimde hangi metotlarla ve nasıl aktarılabileceğine dair doğaçlama üretim deneyimi

Organizasyonu yapan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, değerli ev sahibi meslektaşlarıma ve tüm atölye katılımcılarına bu keyifli süreç için teşekkürler. “

Evren Başbuğ also presented the project process of Museum of Prehistoric Life in scope of the workshop. 

For further information about the workshop:
http://www.arkitera.com/etkinlik/2825/mimarlikta-yarismakMedmar Stone Inc. Stand Published in “Natura”
Aug 10, 2015
Can Özcan
News

Medmar Stone Inc. stand for “MARBLE 2015 / 21st International Natural Stone and Technologies Fair” designed by “steb | Studio Evren Başbuğ” and “Mert Uslu Architecture - MU” is published in the 20th issue (2015 July - August) of the magazine “Natura”.

For the digital version of the publication please click the link below:
http://dergi.hostpazar.com/ws_natura/shelf/natura5/natura5.html

You may reach to the visuals of the project via the link:
http://steb.co/en/works/medmar-stone-inc-fair-stand