Gaip Konak

Tem 26, 2016
Oğuzhan Zeytinoğlu
Haber

“Gaip Konak”, Kapadokya’nın sorun ve potansiyellerini ele almak üzere Argos Yapı ve Arkitera tarafından 2016 yılı içinde 3 fazda organize edilen Bezirhane Buluşmaları kapsamında Evren Başbuğ’un ürettiği bir iş. Mesleki eğitimi verilen, profesyonel anlamda uygulanan ana akım mimarlık üretimi ile Kapadokya coğrafyasının yerel şartlarındaki mekan üretim pratikleri ve diskuru arasındaki uçuruma verilmiş kestirme bir yanıt bu. İki yakayı birbirine bağlamak adına iki tarafı da yontarak oturacak eğreti bir köprü kurmaya çalışmaktansa, bir yolunu bulup daha sürprizli ve karmaşık görünen karşıya (Kapadokya tarafına) atlamayı öneriyor Evren Başbuğ.

“Gaip Konak”, tasarlanmış olanla doğal olan arasındaki sınırı kurgusal düzlemde bir anlığına da olsa ortadan kaldırırken; ürettiği hikaye ile izleyiciyi iki tezat dünyanın tuhaf kesişiminde duyusal bir deneyime davet ediyor. 

Evren Başbuğ (fikir & tasarım)
Oğuzhan Zeytinoğlu (görselleştirme)
Dilşad Kurtoğlu (danışman)

Bezirhane Buluşmaları hakkında detaylı bilgi için: 
http://www.arkitera.com/haber/25501


GAİP KONAK
İki kasaba arasında*1 uzanan vadinin*2 kuzeybatı yamacının sarp, yüksek ve gözlerden uzak bir kıvrımında*3, yerini yalnızca meraklı güvercinlerin bildiği*4 gizli bir oyuntu olduğu söylenir. Kasabadaki harabe evlerden birinin eskiden ahır olarak kullanılmış, bugün göçük olan damından, bir insanın ancak upuzun karanlık ve dar bir tünel*5 boyunca sürünerek ulaşabileceği bu nadide oyuntuda özel bir tür yabani güvercin kolonisinin yaşadığı söylenir. Diğer güvercinliklerdekilerin aksine insanlar tarafından yemlenmeyen, vadi habitatında doğal olarak beslenen bu güvercinlerin gübrelerinin ise eşsiz bir kimyaya sahip olduğu anlatılır. Rivayet olunur ki bu gübre ile yetiştirilen asmadan yapılma şarabı bir kez içenin önce başı saatlerce döner, aklı başına geldiğinde de sanki tuhaf bir sırra vakıf olmuş gibi, bir daha ayrılmamak üzere bu topraklara yerleşmeye karar verirmiş. Hala gübre toplamaya gelen birileri var mıdır bilinmez. Güvercinliği oyanlar*6 gibi eğer kaldıysa kullananların da kimlikleri meçhul. Bu garip hikayenin ise vadideki güvercinler için oldukça önemsiz olduğuna hiç şüphe yok.

*1 Uçhisar ve Göreme
*2 Güvercinlik Vadisi
*3 38°38’4’’K - 34°49’5’’D / 38°37’47’’K - 34°48’36’’D koordinatları arasında bir yerde
*4 Güvercinliğin girişinde kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen ve yalnızca kuşların seçebildiği soluk kırmızıyla çizilmiş bir desen olduğu söylenir.
*5 Kimine göre 700m kimine göre 1500m uzunluğundaki bu tünel boyunca birkaç yol ayrımı olduğundan bahsedilir. Bir kez yanlış yöne sapanın güvercinliğe ulaşmak şöyle dursun, bir daha yeryüzüne çıkıp çıkamayacağı şüphelidir.
*6 Bir kısım insan, bu güvercinliğin tamamen doğal yollarla oluştuğunu, yalnızca altındaki tünelin insan eliyle kazıldığını iddia ediyor. Bazıları ise güvercinler tarafından nesiller boyu kullanılan doğal bir oyuntunun yavaş yavaş aşınarak bir güvercinlik haline geldiğini söylüyor.